Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

předěl klimatický
výrazná klimatická hranice, způsobená nejčastěji klimatickou bariérou nebo výrazným rozhraním aktivního povrchu, především na pobřeží oceánů. Např. pohoří rovnoběžkového směru (Alpy, Himaláje aj.) zvýrazňují šířkovou zonalitu klimatu; v případě poledníkového směru (Kordillery, Skandinávské pohoří aj.) tvoří často předěl mezi oceánickým a kontinentálním klimatem.
angl: climatic divide slov: klimatický predel něm: Klimascheide f rus: климатический раздел  1993-a3
podpořila:
spolupracují: