Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mezopík
zast. označení stratopauzy.
Termín vznikl počeštěním angl. slova mesopeak, které zavedl britský přírodovědec S. Chapman v r. 1950; skládá se z řec. μέσος [mesos] „střední, prostřední“ a angl. peak „vrchol“. S. Chapman totiž navrhoval širší vymezení mezosféry, do které řadil i svrchní část stratosféry, kde teplota vzduchu roste s výškou. Termínem mesopeak označoval hladinu, kde teplota směrem vzhůru přestává růst a začíná klesat.
angl: mesopeak; slov: mezopik; rus: мезопик  1993-a3
podpořila:
spolupracují: