Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výstřednost oběžné dráhy Země kolem Slunce
angl: eccentricity of Earth orbit around Sun něm: Exzentrizität der Umlaufbahn der Erde um die Sohne rus: эксцентриситет орбиты Земли вокруг Солнца  2019
podpořila:
spolupracují: