Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výstřednost oběžné dráhy Země kolem Slunce
angl: eccentricity of Earth orbit around Sun  2019
podpořila:
spolupracují: