Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hranice lesa
čára spojující nejzazší místa zapojeného lesa. Hranice lesa je jednak vert. (horní), závisející na nadm. výšce, jednak horiz., závisející na zeměp. šířce. U přirozené hranice lesa rozlišujeme hranici lesa klimatickou, orografickou a edafickou (půdní a substrátovou) podle podmínek, které jsou pro polohu hranice lesa rozhodující.
angl: forest line slov: hranica lesa něm: Waldgrenze f rus: граница леса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: