Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hranice lesa
čára spojující nejzazší místa zapojeného lesa. Hranice lesa je jednak vert. (horní), závisející na nadm. výšce, jednak horiz., závisející na zeměp. šířce. U přirozené hranice lesa rozlišujeme hranici lesa klimatickou, orografickou a edafickou (půdní a substrátovou) podle podmínek, které jsou pro polohu hranice lesa rozhodující.
angl: forest line; slov: hranica lesa; něm: Waldgrenze f; rus: граница леса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: