Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorologie družicová
specializovaná oblast meteorologie využívající družicová meteorologická měření. Jedná se spíš o charakteristiku způsobu získávání, zpracování a interpretace dat, než o samostatnou meteorologickou disciplínu.
angl: satellite meteorology slov: družicová meteorológia něm: Satellitenmeteorologie f rus: спутниковая метеорология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: