Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meteorologie družicová
specializovaná oblast meteorologie využívající družicová meteorologická měření. Jedná se spíš o charakteristiku způsobu získávání, zpracování a interpretace dat, než o samostatnou meteorologickou disciplínu.
angl: satellite meteorology; slov: družicová meteorológia; něm: Satellitenmeteorologie f; rus: спутниковая метеорология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: