Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorologie družicová
specializovaná oblast meteorologie využívající družicová meteorologická měření. Jedná se spíš o charakteristiku způsobu získávání, zpracování a interpretace dat, než o samostatnou meteorologickou disciplínu.
angl: satellite meteorology slov: družicová meteorológia rus: спутниковая метеорология něm: kosmische Meteorologie f, Satellitenmeteorologie f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: