Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

světlo
elektromagnetické záření, na které reaguje lidské oko. Zahrnuje vlnové délky od 0,40 do 0,75 μm. Viz též záření viditelné.
angl: light slov: svetlo něm: Licht n rus: свет  1993-a1
podpořila:
spolupracují: