Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

světlo
elektromagnetické záření, na které reaguje lidské oko. Zahrnuje vlnové délky od 0,40 do 0,75 μm. Viz též záření viditelné.
angl: light; slov: svetlo; něm: Licht n; rus: свет  1993-a1
podpořila:
spolupracují: