Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

světlo
1. syn. záření viditelné;
2. v oblasti techniky někdy širší pojem, zahrnující i další části elektromagnetického záření, srov. např. laser.
Viz též fotometrie.
angl: light; slov: svetlo; něm: Licht n; rus: свет  1993-a3
podpořila:
spolupracují: