Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie půdní
angl: soil climatology slov: pôdna klimatológia něm: Bodenklimatologie f rus: почвенная климатология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: