Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klimatologie půdní
angl: soil climatology; slov: pôdna klimatológia; něm: Bodenklimatologie f; rus: почвенная климатология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: