Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie půdní
angl: soil climatology slov: pôdna klimatológia rus: почвенная климатология něm: Bodenklimatologie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: