Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota vzduchu redukovaná na hladinu moře
teoretická hodnota teploty vzduchu na stanici, pokud by její nadm. výška byla nulová. Určuje se redukcí teploty vzduchu. Používá se v klimatologii k eliminaci vlivu nadm. výšky na teplotu vzduchu, což umožňuje zvýraznit vliv jiných klimatických faktorů. Znázorňuje se především na klimatologických mapách větších území, a to pomocí redukovaných izoterem.
angl: temperature reduced to sea level slov: teplota vzduchu redukovaná na hladinu mora něm: auf Meeresniveau reduzierte Temperatur f rus: температура воздуха приведенная к уровню моря  1993-a3
podpořila:
spolupracují: