Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzdutí bouřlivé
angl: storm surge; slov: búrlivé vzdutie; něm: Sturmflut f; rus: штормовой нагон  2020
podpořila:
spolupracují: