Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zakuřování
angl: fumigation; slov: zadymovanie; něm: Fumigation f; rus: дымление, задымление  1993-a1
podpořila:
spolupracují: