Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

thetagram
termodynamický diagram navržený G. Schinzem (1932), který vyjadřuje závislost izobarické ekvivalentní potenciální teploty na výšce. Tato teplota se vynáší linárně na osu x, osa y je buď lineární stupnicí výšky, nebo logaritmickou stupnicí tlaku vzduchu. Na základě četných aerologických měření sestavili O. Moese a G. Schinze (1932) charakteristické thetagramy pro různé geografické typy vzduchových hmot ve stř. Evropě. Název thetagram souvisí s obvyklým označením potenciální teploty řeckým písmenem Θ (theta). V současné době má tento diagram pouze historický význam. Viz též klasifikace vzduchových hmot geografická.
angl: thetagram slov: thetagram rus: тетаграмма  1993-a2
podpořila:
spolupracují: