Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota suchého teploměru
teplota udávaná suchým teploměrem psychrometru, který je v dobrém tepelném kontaktu se vzduchem, správně ventilovaný a dokonale chráněný před přímým slunečním zářením. Jde o teplotu vzduchu v met. významu. Nevhodně je někdy označována jako suchá teplota.
angl: dry-bulb temperature slov: teplota suchého teplomeru něm: Temperatur des trockenen Thermometers f rus: температура по сухoму ртутному термометру  1993-a2
podpořila:
spolupracují: