Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

body zlomové
slov: zlomové body; fr: niveau significatif m; rus: точки преломления  1993-a1
podpořila:
spolupracují: