Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

úřad meteorologický
úřad poskytující nebo zařizující na základě souhlasu Ministerstva dopravy ČR poskytování met. služby mezinárodnímu letectví. V ČR je tímto pověřeným úřadem Úřad pro civilní letectví (ÚCL). Viz též autorita meteorologická.
angl: meteorological office slov: meteorologický úrad něm: meteorologischer Dienst m rus: полномочный метеорологический орган  1993-a3
podpořila:
spolupracují: