Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

profil hustoty vzduchu vertikální
rozdělení hustoty vzduchu v atmosféře s výškou. Kvůli poklesu tlaku vzduchu jeho hustota s výškou zpravidla exponenciálně klesá, velikost poklesu je však modifikována vertikálním profilem teploty vzduchu a vertikálním profilem vlhkosti vzduchu. Ve speciálním případě, kdy virtuální teplota s výškou klesá rychleji, než odpovídá autokonvekčnímu gradientu, hustota vzduchu s výškou roste. Viz též profil tlaku vzduchu vertikální.
angl: vertical air density profile; slov: vertikálny profil hustoty vzduchu; něm: vertikales Luftdichteprofil n; fr: profil vertical de la densité de l'air; rus: вертикальный профиль плотности воздуха  2023
podpořila:
spolupracují: