Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorologie dynamická
obor meteorologie zabývající se studiem atmosférických dějů na základě formulování a mat. řešení vztahů a rovnic popisujících statiku, dynamiku a termodynamiku atmosféry. Aplikací dynamické meteorologie jsou dynamické předpovědní metody, které se v současné době používají k objektivním, především numerickým předpovědím přízemních a výškových tlakových polí, výškových teplotních a vlhkostních polí a k předpovědi atmosférických srážek. Viz též kinematika atmosféry
angl: dynamic meteorology slov: dynamická meteorológia něm: dynamische Meteorologie f rus: динамическая метеорология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: