Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr boční
vodorovná složka rychlosti větru (vzhledem k zem. povrchu) kolmá ke směru pohybu tělesa, např. letadla, lodě, automobilu.
angl: cross-wind; slov: bočný vietor; něm: Seitenwind m; rus: боковой ветер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: