Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima mírných šířek
Alisovově klasifikaci klimatu jedno ze čtyř hlavních klimatických pásem, charakteristické celoroční přítomností vzduchu mírných šířek. Z důvodu různé kontinentality klimatu se značně liší oblasti ve vnitrozemí a při pobřeží, dále pak i západní a východní pobřeží mezi sebou. V efektivní Köppenově klasifikaci klimatu jsou proto mírné zeměpisné šířky rozděleny mezi tři klimatická pásma: mírné dešťové klima, chladné suché klima a boreální klima.
angl: climate of middle latitudes slov: klíma miernych šírok něm: Klima der mittleren Breiten n rus: климат умеренных широт  1993-b3
podpořila:
spolupracují: