Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

minimum měsíční průměrné
průměr měsíčních minim meteorologického prvku dosažených v daném kalendářním měsíci za dlouholeté období nebo od počátku měření. Např. na stanici Praha-Klementinum je za období 1775–2010 prům. lednové minimum teploty vzduchu –6,7 °C.
angl: mean monthly minimum of meteorological element; slov: priemerné mesačné minimum; něm: mittleres Monatsminimum n; rus: среднемесячный минимум метеорологического элемента  1993-a3
podpořila:
spolupracují: