Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

minimum měsíční průměrné
průměr měsíčních minim meteorologického prvku dosažených v daném kalendářním měsíci za dlouholeté období nebo od počátku měření. Např. na stanici Praha-Klementinum je za období 1775–2010 prům. lednové minimum teploty vzduchu –6,7 °C.
angl: mean monthly minimum of meteorological element slov: priemerné mesačné minimum něm: mittleres Monatsminimum n rus: среднемесячный минимум метеорологического элемента  1993-a3
podpořila:
spolupracují: