Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

evapotranspirometr
přístroj pro měření evapotranspirace. Jeho zákl. částí je nádoba obsahující vzorek půdy s vegetační pokrývkou. Úbytek celkového množství vody způsobený výparem se určuje vážením nádoby s půdou a vegetací, nebo změřením spadlých srážek a množství odteklé vody z přístroje. Evapotranspirace se pak určuje jako rozdíl váhy půdy před a po skončení měření, popř. jako rozdíl srážek a množství zachycené vody. Viz též lyzimetr.
angl: evapotranspirometer; slov: evapotranspirometer; něm: Evapotranspirometer n; fr: évapotranspiromètre m; rus: измеритель суммарного испарения, эвапотранспирометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: