Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

evapotranspirometr
přístroj pro měření evapotranspirace. Jeho zákl. částí je nádoba obsahující vzorek půdy s vegetační pokrývkou. Úbytek celkového množství vody způsobený výparem se určuje vážením nádoby s půdou a vegetací, nebo změřením spadlých srážek a množství odteklé vody z přístroje. Evapotranspirace se pak určuje jako rozdíl váhy půdy před a po skončení měření, popř. jako rozdíl srážek a množství zachycené vody. Viz též lyzimetr.
angl: evapotranspirometer slov: evapotranspirometer rus: измеритель суммарного испарения, эвапотранспирометр něm: Evapotranspirometer n fr: évapotranspiromètre m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: