Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

amplituda proudu blesku
parametr proudu blesku, vyjadřující vrcholovou hodnotu rázové vlny elektrického proudu I při úderu blesku. Nejčastěji bývá v rozmezí od 2 do 250 kA se stř. hodnotou 20 až 35 kA. Je rozhodujícím parametrem při stanovení velikosti napětí U na odporu uzemnění R zasaženého objektu, které se určí ze vztahu
U=RImax
kde Imax je amplituda proudu blesku. U vícenásobných blesků dosahuje amplituda proudu blesku nejvyšší hodnoty vždy u prvního dílčího výboje blesku, u následujících dílčích výbojů bývá podstatně menší.
angl: lightning current amplitude slov: amplitúda prúdu blesku něm: Blitzstromamplitude f fr: amplitude du courant (de coup) de foudre f rus: амплитуда тока молнии  1993-a3
podpořila:
spolupracují: