Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění difluentní
proudění charakterizované rozbíhajícími se proudnicemi. Viz též difluence, proudění konfluentní.
angl: diffluent flow; slov: difluentné prúdenie; něm: diffluente Strömung f; rus: расходимый поток  1993-a1
podpořila:
spolupracují: