Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proudění difluentní
proudění charakterizované rozbíhajícími se proudnicemi. Viz též difluence, proudění konfluentní.
angl: diffluent flow slov: difluentné prúdenie něm: diffluente Strömung f rus: расходимый поток  1993-a1
podpořila:
spolupracují: