Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice meteorologická stožárová
angl: mast meteorological station slov: stožiarová meteorologická stanica něm: meteorologische Maststation f rus: метеорологическая мачта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: