Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice meteorologická stožárová
angl: mast meteorological station slov: stožiarová meteorologická stanica rus: метеорологическая мачта něm: meteorologische Maststation f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: