Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fronta zdánlivá
syn. pseudofronta – náhlá prostorová změna (skok) v horiz. rozložení teploty vzduchu, ojediněle též jiného meteorologického prvku. Obvykle zasahuje pouze tenkou přízemní vrstvu vzduchu u zemského povrchu. Vzniká na hranicích rozdílného aktivního povrchu (např. vodní hladina – led, vodní hladina – souš aj.), nebo v orograficky členitém terénu.
angl: pseudo front slov: zdanlivý front něm: Scheinfront f, Pseudofront f fr: pseudo-front m, pseudofront m rus: мнимый фронт  1993-a1
podpořila:
spolupracují: