Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch studený
zkrácené označení pro studenou vzduchovou hmotu, vymezenou v rámci termodynamické klasifikace vzduchových hmot.
angl: cold air; slov: studený vzduch; něm: Kaltluft f; rus: холодный воздух  1993-a3
podpořila:
spolupracují: