Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzduch studený
zkrácené označení pro studenou vzduchovou hmotu, vymezenou v rámci termodynamické klasifikace vzduchových hmot.
angl: cold air slov: studený vzduch něm: Kaltluft f rus: холодный воздух  1993-a3
podpořila:
spolupracují: