Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cirkulace terciární
podle H. C. Willeta označení pro systémy místní cirkulace, cirkulaci v Cb aj. Viz též cirkulace primární, cirkulace sekundární, cirkulace buňková.
angl: tertiary circulation; slov: terciárna cirkulácia; něm: tertiäre Zirkulation f; fr: circulation tertiaire f; rus: третичная циркуляция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: