Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cirkulace terciární
podle H. C. Willeta označení pro systémy místní cirkulace, cirkulaci v Cb aj. Viz též cirkulace primární, cirkulace sekundární, cirkulace buňková.
angl: tertiary circulation slov: terciárna cirkulácia něm: tertiäre Zirkulation f rus: третичная циркуляция fr: circulation tertiaire f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: