Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

situace synoptická
angl: synoptic situation slov: synoptická situácia rus: синоптическая ситуация něm: synoptische Situation f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: