Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aerostat
v meteorologii syn. pro balon upoutaný.
Termín se skládá z řec. ἀήρ [aér] „vzduch“ a στατός [statos] „stojící, pevný“. Met. význam je zúžený; obecně se jako aerostat označuje kterýkoli prostředek letecké dopravy lehčí než vzduch, přičemž komponent -stat nevyjadřuje jeho upevnění, nýbrž využití aerostatické vztlakové síly.
angl: aerostat slov: aerostat něm: Luftballon m fr: aérostat m rus: аэростат  1993-a3
podpořila:
spolupracují: