Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

intenzograf srážkový
zast. označení pro váhový automatický srážkoměr.
angl: rainfall rate recorder slov: zrážkový intenzograf rus: прибор для измерения интенсивности осадков něm: Regenschreiber m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: