Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

intenzograf srážkový
zast. označení pro váhový srážkoměr.
angl: rainfall rate recorder slov: zrážkový intenzograf něm: Regenschreiber m rus: прибор для измерения интенсивности осадков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: