Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

intenzograf srážkový
zast. označení pro váhový srážkoměr.
angl: rainfall rate recorder; slov: zrážkový intenzograf; něm: Regenschreiber m; rus: прибор для измерения интенсивности осадков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: