Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

analýza počasí
syn. rozbor počasí, diagnóza počasí – detailní studium stavu atmosféry, které slouží jako pomocný nástroj k sestavení velmi krátkodobé předpovědi počasí a částečně i předpovědi počasí krátkodobé. Tímto termínem bývá označován i proces, při kterém je určitým způsobem znázorněn skutečný stav atmosféry na synoptických mapách. Viz též analýza synoptických map.
angl: weather analysis; slov: analýza počasia; něm: Wetteranalyse f; fr: analyse météo f, analyse du temps présent f; rus: синоптический анализ  1993-a3
podpořila:
spolupracují: