Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota tání
syn. bod tání.
angl: melting point, temperature of fusion slov: teplota topenia něm: Schmelzpunkt m, Schmelztemperatur f rus: температура плавления, температура таяния  1993-a1
podpořila:
spolupracují: