Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

drosograf
registrátor množství rosy pracující zpravidla na váhovém principu. V ČR byly dříve používány drosografy jiného principu, jejichž deformačním čidlem byl konopný provázek. Drosograf umožňuje sledovat časový průběh nárůstu, popř. i vypařování rosy na umělých tělesech. Výsledky nesouhlasí přesně se stavem orosení porostů. Někdy se drosograf označuje nevhodným hybridním názvem rosograf.
angl: drosograph slov: rosograf něm: Drosograph m rus: росограф, самописец росы fr: drosographe m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: