Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anticyklona teplá
anticyklona, která se v celém svém vert. rozsahu vyskytuje v rel. teplejším vzduchu vzhledem k okolí. Teplé anticyklony jsou termicky symetrické a obvykle se projevují v celé troposféře. Nad teplou anticyklonou dosahuje v dané zeměpisné šířce tropopauza největších výšek. Při subsidenci vzduchu dochází při adiabatickém ději k jeho oteplování. Do teplých anticyklon patří především subtropické anticyklony.
angl: warm anticyclone slov: teplá anticyklóna něm: warme Antizyklone f fr: anticyclone à cœur chaud m rus: теплый антициклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: