Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pole záření
prostorové rozložení záření pocházejícího z jednoho nebo více zdrojů. Pole záření, v jehož libovolném bodu nezávisí hodnota intenzity na směru zvoleného paprsku, nazýváme izotropním. V případě, že rozložení záření je prostorově konstantní, mluvíme o homogenním poli záření. Pro meteorologii jsou významná zejména pole přímého a rozptýleného slunečního záření, spolu s polem dlouhovlnného záření.
angl: radiation field; slov: pole žiarenia; něm: Strahlungsfeld n; rus: поле радиации  1993-a1
podpořila:
spolupracují: