Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pole záření
prostorové rozložení záření pocházejícího z jednoho nebo více zdrojů. Pole záření, v jehož libovolném bodu nezávisí hodnota intenzity na směru zvoleného paprsku, nazýváme izotropním. V případě, že rozložení záření je prostorově konstantní, mluvíme o homogenním poli záření. Pro meteorologii jsou významná zejména pole přímého a rozptýleného slunečního záření, spolu s polem dlouhovlnného záření.
angl: radiation field slov: pole žiarenia něm: Strahlungsfeld n rus: поле радиации  1993-a1
podpořila:
spolupracují: