Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa fenologická
mapa zobrazující data nástupu fenologických fází nebo lidských úkonů souvisejících především s pěstováním polních kultur. Sestavuje se pro určitý rok nebo pro delší období. Plošné rozložení nástupu fenol. fází se znázorňuje pomocí izofen.
angl: phenological chart slov: fenologická mapa něm: phänologische Karte f rus: фенологическая карта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: