Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kontaminace
v čes. met. literatuře méně používaný termín pro znečištění ovzduší.
angl: contamination slov: kontaminácia něm: Kontamination f, Verunreinigung f rus: загрязнение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: