Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bilance radiační zemského povrchu
rozdíl množství globálního slunečního záření absorbovaného jednotkou plochy zemského povrchu a efektivního vyzařování zemského povrchu. Okamžité hodnoty radiační bilance zemského povrchu mohou být kladné i záporné, přičemž přechod od kladné bilance k záporné a naopak (v denním chodu) se zpravidla pozoruje při výškách Slunce 10 až 15° nad obzorem. Radiační bilance zemského povrchu je energ. základem bytí a vývoje organické přírody, klimatickým faktorem, podílí se na režimu oceánských a kontinentálních vod, na utváření fyzicko-geogr. poměrů na zemském povrchu aj. Viz též bilance záření.
angl: radiation balance of the Earth's surface slov: radiačná bilancia zemského povrchu něm: Strahlungsbilanz der Erdoberfläche f fr: bilan radiatif à la surface de la Terre m rus: радиационный баланс земной поверхности  1993-a1
podpořila:
spolupracují: