Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anticyklona sezonní
anticyklona, která se vyskytuje nad danou oblastí jen v některé sezoně. Nejtypičtějším příkladem sezonních anticyklon jsou kontinentální anticyklony, které mají charakter studených anticyklon. Z nich sibiřská anticyklona je horiz. velmi rozsáhlá a někdy zasahuje až nad vých. a stř. Evropu. Kanadská anticyklona je méně pravidelným útvarem a často se rozpadává na několik menších anticyklon. V letním období se na místě sezonních anticyklon mohou vyskytovat oblasti nižšího tlaku vzduchu.
angl: seasonal anticyclone slov: sezónna anticyklóna něm: saisonale Antizyklone f rus: сезонный антициклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: