Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

chod meteorologického prvku denní
změna hodnoty (časový průběh meteorologického prvku) během 24 hodin. V klimatologii se za denní chod met. prvku považuje i denní chod prům. hodinových hodnot vypočtených pro určitý den, měsíc nebo roč. období z víceletých pozorovacích řad.
angl: daily (diurnal) course of meteorological element; slov: denný chod meteorologického prvku; něm: Tagesgang der meteorologischen Größe m; rus: суточный (дневной) ход метеорологического элемента  1993-a1
podpořila:
spolupracují: