Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

návěj sněhová
akumulace sněhu vytvořená zvířeným sněhem na návětří terénní nebo jiné překážky. Viz též jazyk sněhový, závěj sněhová.
angl: snow-drift; slov: snehový návej; něm: Schneeverwehung f, Schneewehe f; rus: сугроб  1993-a2
podpořila:
spolupracují: