Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblast klimatická
oblast na zemském povrchu s poměrně homogenním klimatem, oddělená od sousední oblasti klimatickou hranicí. Při klasifikaci klimatu jsou klimatické oblasti největšími jednotkami klimatických pásem.
angl: climatic region slov: klimatická oblasť rus: климатическая область, климатический регион něm: Klimagebiet n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: