Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblast klimatická
oblast na zemském povrchu s poměrně homogenním klimatem, oddělená od sousední oblasti klimatickou hranicí. Při klasifikaci klimatu jsou klimatické oblasti největšími jednotkami klimatických pásem.
angl: climatic region; slov: klimatická oblasť; něm: Klimagebiet n; rus: климатическая область, климатический регион  1993-a3
podpořila:
spolupracují: