Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mezera fénová
syn. okno fénové – bezoblačný prostor, který vzniká při suchoadiabatickém ohřívání vzduchu v sestupném fénovém proudění za horskou překážkou. Viz též fén orografický, oblak fénový, zeď fénová.
angl: foehn break, foehn gap slov: föhnová medzera něm: Föhnlücke f rus: фёновый просвeт, фёновый разрыв  1993-a3
podpořila:
spolupracují: