Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

dohlednost vertikální
největší vzdálenost, na niž pozorovatel vidí a identifikuje objekt ležící na vertikále nad ním.
angl: vertical visibility slov: vertikálna dohľadnosť něm: Vertikalsicht f rus: вертикальная видимость fr: visibilité verticale f  1993-b3
podpořila:
spolupracují: