Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zakalení atmosféry
syn. turbidita – snížení průzračnosti atmosféry, způsobené absorpcí a rozptylem slunečního záření pevnými nebo kapalnými částicemi atmosférického aerosolu, nikoliv však oblaky. Stupeň zakalení atmosféry se udává většinou pomocí Linkeho zákalového faktoru. Viz též vzduch průzračný, opacita, modř oblohy.
angl: atmospheric turbidity; slov: zakalenie atmosféry; něm: atmosphärische Trübung f; rus: мутность атмосферы  1993-a2
podpořila:
spolupracují: