Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zakalení atmosféry
syn. turbidita – snížení průzračnosti atmosféry, způsobené absorpcí a rozptylem slunečního záření pevnými nebo kapalnými částicemi atmosférického aerosolu, nikoliv však oblaky. Stupeň zakalení atmosféry se udává většinou pomocí Linkeho zákalového faktoru. Viz též vzduch průzračný, opacita, modř oblohy.
angl: atmospheric turbidity slov: zakalenie atmosféry něm: atmosphärische Trübung f rus: мутность атмосферы  1993-a2
podpořila:
spolupracují: