Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zeď fénová
syn. val fénový – část fénového oblaku při orografickém fénu, která se při pohledu ze závětrné oblasti jeví jako oblačná hradba nad pohořím přetékaným fénovým prouděním. Směrem do závětří obvykle přechází ve fénovou mezeru.
angl: foehn bank, foehn wall slov: föhnový múr něm: Föhnmauer f rus: фёновая гряда, фёновая стена  1993-a2
podpořila:
spolupracují: