Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anemometr aerodynamický
angl: pressure anemometer; slov: aerodynamický anemometer; něm: Druckanemometer n; rus: анемометр Дайнца, аэродинамический анемометр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: