Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

albedo Země
poměr záření odraženého Zemí jako planetou k záření Slunce vstupujícímu do atmosféry Země. V současné době se na základě družicových meteorologických měření udává hodnota albeda Země přibližně 30 %.
angl: albedo of the Earth, planetary albedo; slov: albedo Zeme; něm: Albedo der Erde f, Erdalbedo f, planetare Albedo f; fr: albédo terrestre m; rus: альбедо Земли, планетарное альбедо  1993-a2
podpořila:
spolupracují: