Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

albedo Země
poměr záření odraženého Zemí jako planetou k záření Slunce vstupujícímu do atmosféry Země. V současné době se na základě družicových meteorologických měření udává hodnota albeda Země přibližně 30 %.
angl: albedo of the Earth, planetary albedo slov: albedo Zeme něm: Albedo der Erde f, Erdalbedo f, planetare Albedo f rus: альбедо Земли, планетарное альбедо fr: albédo terrestre m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: