Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

absorpce záření selektivní
absorpce záření určitých vlnových délek radiačně aktivními plyny. Příčinou jsou změny kvantových stavů jejich atomů či molekul, k nimž dochází pouze na určitých absorpčních čárách, tvořících dohromady absorpční spektrum daného plynu. Z energ. hlediska se na selektivní absorpci záření podílejí největší měrou skleníkové plyny, pohlcující podstatnou část dlouhovlnného záření. Pro život na Zemi je neméně důležitá selektivní absorpce ultrafialového záření molekulami ozonu ve stratosféře a excitovaným atomárním kyslíkem v mezosféře a spodní termosféře. Viz též koeficient absorpce.
angl: selective absorption; slov: selektívna absorpcia žiarenia; něm: selektive Absorption f; fr: absorption sélective f; rus: избирательное поглощение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: