Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izofota
čára spojující místa se stejnou intenzitou osvětlení krajiny nebo plochy, popř. se stejnou intenzitou světlosti oblohy.
angl: isophote slov: izofota něm: Isophote f rus: изофота  1993-a1
podpořila:
spolupracují: