Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

diagram skew-T
[skjú tý] – v odb. slangu označení pro zkosený diagram.
angl: skew-T diagram, skew T-log p diagram; slov: skew-T diagram; rus: косоугольная аэрологическая диаграмма, эмаграмма в косоугольной системе координат  2019
podpořila:
spolupracují: