Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram skew-T
[skjú tý] – v odb. slangu označení pro zkosený diagram.
angl: skew-T diagram, skew T-log p diagram  2019
podpořila:
spolupracují: